Polub nas na FB

Rozmowy

featured_article.title
Rozmowa z Sekretarzem
11 stycznia 2017

Pytanie redakcji tygodnika „PRAWO DROGOWE@NEWS”: Jeszcze raz gratulujemy wyboru na funkcję Sekretarza Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz utworzenia Sekretariatu RM BRD. Od lat wiele mówi się o konieczności centralizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Centralizacji zamierzeń, ich realizacji, środków itd. Na każdym poziomie, już od poziomu krajowego, brakuje takiego jednego odpowiednio kompetentnego i odpowiednio wyposażonego ciała. Czy Mazowsze ma centrum tych działań?