Legislacja

03. Na pomoc i współpracę możecie liczyć - mówi RPO Krzysztof Olkowicz

10 czerwca 2016

aacbc528d476f69488c30312d1650f6520850a12

(540-51 fot. Jola Michasiewicz)

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Krzysztof Olkowicz powiedział uczestnikom Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki jazdy (Warszawa, 10.6.2016): Pan Rzecznik Praw Obywatelskich Artur Bodnar nie mógł przybyć, ale Państwo zapewne wiecie, że to pierwszy przypadek w Polsce kiedy politycy uznali, że warto wspierać przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych. 67 organizacji pozarządowych przedstawiło swojego kandydata w Sejmie i zaproponowało, żeby to właśnie reprezentował obywateli na tym stanowisku. Politycy – na szczęście – uznali, że jest to dobre rozwiązanie i mimo pewnych emocji – śledziliście Państwo zapewne wybory w Sejmie a później Senacie, gdzie jednym głosem rozstrzygnęła się i i została wybrana kandydatura Artura Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich. Co to oznacza? To oznacza, że po raz pierwszy zwyciężyło państwo obywatelskie, że to obywatele wytypowali swojego kandydata. Ten kandydat znalazł uznanie i został Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dzisiaj bardzo ważnym jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa opartego o aktywność ludzi, o aktywność lokalną, o aktywność różnych zespołów zawodowych, fachowców. Państwo takimi fachowcami jesteście w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich Artura Bodnara chcę Was serdecznie pogratulować. Chce pogratulować i Fundacji Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, która jest organizatorem. Pogratulować, że potrafili Państwa zebrać. A Państwu pogratulować tego, że po prostu Wam się chce. Bo dzisiaj rzeczą ważną jest to, aby nie być biernym, żeby pokazać że dzisiaj obywatele chcą mieć wpływ na życie publiczne. To co Państwo robicie to właśnie potwierdza.

W swoich doświadczeniach zawodowych miałem różne okresy, także pracy w sądach rejonowych. Muszę powiedzieć, że ze swoimi koleżankami “handlowałem sprawami”. “Handel” odbywał się w ten sposób, że jak trafiła się sprawa o znęcanie psychiczne czy fizyczne – te sprawy oddawałem. Moje koleżanki słusznie uważały, że nie mając prawa jazdy jak one mogą rozstrzygać sprawy związane z wypadkami Drogowymi. Wszędzie są potrzebni fachowcy. Ja bardzo żałuję, że następuje ograniczenie składów ławniczych w sądach rejonowych. Wydaje mi się, że Państwa wiedza, Państwa doświadczenie byłoby bardzo użyteczne i wskazane, aby część z Państwa orzekała w składach ławniczych. W którym kierunku pójdą dzisiaj sprawy w sądach nie wiem. Jeżeli jednak by ktoś pytał Rzecznika jakie mielibyśmy propozycje, to one będą na pewno takie, aby utrzymać składy ławnicze w sądach i wysłuchać tego mądrego głosu doświadczonych fachowców, którzy – mam nadzieję – zasiadaliby w składach ławniczych w sądach rejonowych przy rozpoznawaniu spraw wypadków drogowych. To wsparcie, które moglibyście Państwo okazać w czasie posiedzeń byłoby bardzo ważnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma inicjatywy ustawodawczej, Najczęściej współpracujemy z Senatem w tym zakresie. RPO ma natomiast prawo do złożenia skargi konstytucyjnej. Z tego prawa Rzecznik korzysta. Naturalnie lepiej byłoby, żeby tworzyć takie prawo, tak wydyskutować zmiany w prawie, aby nie trzeba było składać później skarg konstytucyjnych. Znamy życie, czasami nawet mimo dobrej woli, dopiero na etapie kiedy prawo zaczyna być stosowane, pojawiają się pewne problemy. Rozmawialiśmy o ostatniej sprawie samochodów egzaminacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Tutaj Rzecznik i Państwo wspólnie dyskutowaliśmy, I chcę powiedzieć wyraźnie, że na taką pomoc i współpracę możecie Państwo w dalszym ciągu liczyć. Jeżeli są Wasze wątpliwości i wskazówki, że w pewnym zakresie trzeba zmienić prawo, a władze nie chcą tego zrobić, to temu służy skarga konstytucyjna i w dalszym ciągu chcemy w tym zakresie współpracować.

Jeszcze raz chcę Państwu bardzo serdecznie pogratulować. To jest najlepszy sposób aktywności obywatelskiej. To co Państwo robicie pokazuje, że społeczeństwo obywatelskie rozwija się. Jeszcze raz chce podkreślić, że jeżeli będzie potrzebna wiedza, umiejętności i doświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich będziemy Wam w tym zakresie służyli.

Dziękuję bardzo.

(Stenogram Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, Warszawa 10 czerwca 2016)