Legislacja

07d. A jednak. Zdający otrzyma wgląd do pytań

24 października 2013

Wbrew oczekiwaniom katalog pytań testowych, wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy nie stanie się w pełni jawny, jednak ustawodawca otwiera małą furtkę. Jest to przypadek, gdy kandydat na kierowcę obleje egzamin. Wówczas będzie mógł uzyskać będzie mógł uzyskać informację o treści pytań, w których zostały popełnione błędy i o prawidłowych odpowiedziach na te pytania. Informacja będzie udostępniona w trybie “do wglądu”. Czyli?

Tekst obowiązujący

Tekst projektu

Art. 52a (dodany)

-

52a. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik w części teoretycznej egzaminu państwowego, podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.