Legislacja

100 dni Ministerstwa Infrastruktury

22 lutego 2008

KOMUNIKAT NR 27 (47) - Ministerstwo Infrastruktury – podsumowanie 100 dni

“Główne działania Ministerstwa koncentrują się na odblokowaniu procesu inwestycyjnego w zakresie budowy autostrad i dróg krajowych, dzięki czemu skrócony zostanie czas przygotowania i realizacji inwestycji” – powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk 22 lutego br. podczas konferencji prasowej podsumowującej 100 dni działań resortu.

“Przygotowaliśmy projekt ustawy tworzącej ramy prawne dla budowy infrastruktury w systemie PPP z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz małych
i średnich podmiotów gospodarczych” - powiedział Minister C. Grabarczyk. “W ciągu tych 100 dni wcieliliśmy w życie zapowiedź Premiera D. Tuska, że Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanie się równorzędnym sposobem finansowania budowy infrastruktury” – dodał szef resortu infrastruktury.
“W grudniu 2007 r. podpisałem porozumienie Ustalenia uwarunkowań komercyjnych na budowę odcinka A2 Nowy Tomyśl – Świecko, dzięki czemu jeszcze w 2008 r. będzie możliwie rozpoczęcie budowy tego odcinka w systemie PPP, a oddanie go do użytku - do końca 2010 roku” – poinformował Minister. “Wyegzekwowałem od koncesjonariusza spełnienie warunków ustawowych i koncesyjnych, co pozwoliło otworzyć odcinek autostrady A1 Rusocin - Swarożyn o 11 miesięcy wcześniej” – dodał szef resortu infrastruktury. “Za aprobatą Rady Ministrów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad negocjuje ze spółką GTC w sprawie budowy odcinka autostrady A1 Nowe Marzy - Toruń w systemie PPP” – dodał szef resortu infrastruktury.
“Projekt Ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi został przesłany do uzgodnień międzyresortowych, przewidywany termin wejścia Ustawy w życie to czerwiec 2008 r.” – poinformował Wiceminister Infrastruktury Andrzej Panasiuk. “Przygotowujemy również projekt zmian w Ustawie Prawo zamówień publicznych, który jest obecnie procedowany na Komitecie Stałym Rady Ministrów, przewidywany termin wejścia tych zmian w życie to maj 2008 r.” – dodał Wiceminister A. Panasiuk.
“W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła ustawę gwarantującą oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne, przygotowujemy spółkę PKP Intercity do debiutu giełdowego, konsekwentnie restrukturyzujemy spółki grupy PKP oraz rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem programu budowy w Polsce Kolei Dużych Prędkości” – poinformował Minister Infrastruktury. ?? lutego br. Premier Donald Tusk powołał Międzyresortowy Zespół do Spraw Kolei Dużych Prędkości (KDP), która będzie łączyć Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław” – poinformował Wiceminister Infrastruktury Juliusz Engelhardt. “W okresie najbliższych miesięcy powstanie rządowy program budowy KDP, który zostanie wdrożony do realizacji do końca 2008 roku” – dodał poinformował Wiceminister J. Engelhardt.
“W celu przyspieszenia realizacji projektów inwestycyjnych i ich racjonalizacji, przygotowujemy pakiet zmian do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego” – poinformował Wiceminister Infrastruktury Olgierd Dziekoński. “Zmienione będą również ustawy powiązane z procesem inwestycyjnym, takie jak Prawo ochrony środowiska, ochrona gruntów rolnych
i leśnych, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjno-kartograficzne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawa o opłatach i podatkach lokalnych” – dodał Wiceminister.

f6647c54bf80ed0afdfc158d7fe5cc5e87e7cb35