Legislacja

100% pobranej opłaty za niepodstawiony pojazd?

18 marca 2014

W poprzednim numerze tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS poruszyliśmy sprawę opłat za wykorzystanie pojazdu podczas egzaminu państwowego. Zapytaliśmy o pojazd będący własnością ośrodka szkolenia, na którym szkolony był kandydat na kierowcę i ten sam jest w Zielonej Górze podstawiany do przeprowadzenia egzaminu. Czytelnik miał wątpliwość i zapytał dlaczego ośrodek egzaminowania pobiera 100% stawki. Odpowiedzi udzielił dyrektor Rafał Gajewski (WORD Zielona Góra) i - przypomnijmy co powiedział: “Cena państwowego egzaminu na prawo jazdy jest ceną urzędową i WORD nie może pobierać od kursanta innej kwoty. Nie wnikamy też w umowę pomiędzy OSK a kursantem, który zdecydował się na szkołę gwarantującą zdawanie egzaminu w dokładnie tym samym pojeździe, na którym się uczył. Ideą tego pomysłu jest próba rozwiązania problemu wymiany samochodów egzaminacyjnych w WORD-ach i napięć na linii OSK - WORD jakie w związku z tym następują. Przede wszystkim nie ma żadnych przeszkód prawnych czy formalnych, aby egzamin na prawo jazdy jakiejkolwiek kategorii odbył się na pojeździe udostępnionym w tym celu WORD-owi. Od wielu lat WORD-y wynajmują na przykład autobusy i samochody ciężarowe do egzaminowania i nikt tego nie kwestionuje. Podobne stanowisko zajmuje Ministerstwo. Opór dotyczy tylko egzaminu na kategorię B i wynika on z obawy większości wordowców, że jest to kolejny krok na drodze marginalizacji WORD-ów, rozmontowywania dotychczasowego systemu egzaminowania i docelowo wyprowadzenia egzaminów do innych podmiotów np. Super OSK i likwidacji WORD. Obawy te nie są bezzasadne, ale to już inna o wiele poważniejsza sprawa.” Czytelnik z Bydgoszczy pyta dalej:

 

 

Dotyczy pobierania opłat, a nie podstawiania pojazdów na egzamin państwowy przez WORD. Ustawa o kierujących pojazdami. Art. 53. 1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. 2. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania tramwajem jest prowadzona pojazdem szynowym podmiotu, o którym mowa w art. 51 ust. 5 pkt 1. 3. Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi powinny spełniać wymagania, o których mowa w art. 24. 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów: 1) o których mowa w art. 54 ust. 5; 2) którymi prowadzi się egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. WORD pobiera pełną kwotę za egzamin państwowy nie podstawiając pojazdu. Wytłumaczeniem jest powyższy przepis, że tak można robić. Jeśli tak rozumieć prawo to powyższy przepis powoduje, że WORD w majestacie prawa może posiadać w dyspozycji tylko pojazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, ale pobierać opłaty za pozostałe kategorie również w 100% i tak też czyni. Stosowane jest to nagminnie przy kategorii B1.

1e103d12fa438a54dcf4d5e79389b03f5018a620

 

Henryk Cichacki, wiceprezes RSWOSK w Bydgoszczy, właściciel Szkoły Jazdy “ARKA”.

Technik Mechanizacji Rolnictwa, Studium Pedagogiczne, Praktyka zawodowa: 6-lat w przemyśle w średnim dozorze technicznym, 4-lata w szkole średniej, jako nauczyciel, od 25-lat właściciel Szkoły Jazdy Arka w Bydgoszczy. Zakres prowadzonej działalności: Kursy prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, BE, CE, Szkolenia dla kierowców zawodowych: szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne. Od 1998 roku, od czasu powstania członek RSWOSK w Bydgoszczy. 

(Fot.: PD@N 421-,29