Legislacja

18. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne

24 października 2013

Prezydium Komisji Infrastruktury, które jest wnioskującym zmiany w ustawie o kierujących podsumowując ewentualne skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne pisze: Zmiana przepisów ustawy o kierujących pojazdami w przedmiotowym zakresie przyczyni się do ujednolicenia części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, oraz innych egzaminów o charakterze państwowym (dla egzaminatorów, dla instruktorów nauki jazdy, dla instruktorów techniki jazdy) przeprowadzanych na terenie całego kraju. Pozwoli na zachowanie jednolitego, wysokiego poziomu merytoryczne sprawdzanej wiedzy i umiejętności co powinno przyczynić się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pozostałe zmiany uregulują niejasne lub nieprecyzyjne dotychczas przepisy przedmiotowej ustawy. Przykładem może tu być wprowadzenie jednoznacznego przepisu nakazującego udostępnienie treści pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na kierowców osobom, które odbywały ten egzamin. Dotychczas brak takiego przepisu powodował niejednolitą interpretację możliwości dostępu do tych pytań przez różne jednostki przeprowadzające egzamin państwowy co powodowało duże niezadowolenie społeczne. Nowa regulacja pozwoli na zlikwidowanie występujących niejasności. Proponowane zmiany ujednolicą także stosowanie przepisów ustawy o kierujących w zakresie wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami.