Legislacja

2. Bank pytań testowych

29 grudnia 2010

597950ed149b18da4c657caedcd50519f249f09e

(Fot.: PD@N 368-2)

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje baza wraz z aneksami 1-3. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało zmienioną 14 grudnia 2009 r. – obowiązującą z dniem 1 stycznia 2010 r. bazę pytań egzaminacyjnych, w związku ze zmianą przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wówczas też Ministerstwo Infrastruktury przygotowało aneks nr 3 do banku pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B, C i D. Kolejna zmiana bazy będzie obowiązywała od dnia 3 stycznia 2011 roku, w tym celu przygotowano aneks nr 4 do Banku pytań.

MI: Bank pytań po poprawkach w grudniu 2009 r.: http://www.mi.gov.pl/files/0/1792131/bankpytaegzaminacyjnychpopoprawkachgrudzie2009.pdf