Legislacja

25.2.2016 godz. 12.00: opublikowano rozporządzenia o egzaminowaniu, wydawaniu uprawnień. A rozporządzenie o szkoleniu?

25 lutego 2016

eab85ece65caee0cfa51321c19b5c4dc493e35c2

(533-98)

Z dniem 25 lutego 2016 r. utraciły moc rozporządzenia:

-z 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2012.1019)

-z 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2012 995 oraz 2013.319; 2014.594 i 2014.979)

Utrata mocy następuje z oparciu o zapis w noweli ustawy o kierujących pojazdami (2014.970 art. 14)

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

(...) Art. 14.Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. (...)

(Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 970)

Dzisiaj, tj. 25. lutego 2016 r. w ośrodkach egzaminowania oraz starostwach sytuacja skomplikowana. Dopiero ok. godz. 10.00 w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe:

-pozycja 231: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i

-poz. 232: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

A co z rozporządzeniem o szkoleniu? Nie ma go nawet w oczekujących na publikację? Czy to oznacza, że minister jeszcze nie otrzymał aktu? I ten ostatni nie został jeszcze podpisany?