Legislacja

3,5 tony bez podatku od środków transportowych

6 stycznia 2008

Właściciele samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony nie muszą już płacić podatku od środków transportowych – przypomina “Rzeczpospolita”. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 7 grudnia 2006 r. wprowadza od 1 stycznia 2008 r. zmiany ważne dla właścicieli samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie równej 3,5 tony. Do tej pory częsta była praktyka producentów samochodów polegająca na zmianie tonażu tych pojazdów z 3,5 na 3,49 tony. Wtedy od takiego samochodu nie trzeba było płacić podatku od środków transportowych. Miało to zachęcić do ich kupna. Od początku tego roku nie będzie już wątpliwości, czy kupujący 3,5-tonowe ciężarówki muszą płacić podatek. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach obciążone podatkiem od środków transportowych są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Jeśli zatem posiadany przez podatnika samochód ma masę równą dokładnie 3,5 tony, nie jest opodatkowany. W ustawie pojawiła się również nowa grupa podatników tego podatku. Zasadą jest, że obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na właścicielach pojazdów i to zarówno osobach fizycznych, jak i osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Od początku roku obowiązek podatkowy spoczywa dodatkowo na posiadaczach pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną firmie polskiej. W praktyce oznacza to, że firmy wykorzystujące środki transportowe zarejestrowane w kraju i stanowiące własność osób, które nie mają w Polsce siedziby albo miejsca zamieszkania, od początku 2008 r. zostają zrównane z właścicielami środków transportowych. Będą musiały płacić podatek. Wysokość należnego podatku oblicza sam podatnik, uwzględniając przy tym dopuszczalną masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów, liczbę osi a także rodzaj zawieszenia pojazdu. Warto pamiętać, że informację o tym, iż środek transportowy jest powierzony, zawiera polski dowód rejestracyjny.

Słowa kluczowe podatek samochody ciężarowe