Legislacja

3. Zapytaliśmy o gorące komentarze

5 stycznia 2012

Redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS poprosiła kilka osób o gorący komentarz do propozycji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Poniżej prezentujemy kilka z nich, następne w kolejnych numerach. Czekamy także na Państwa komentarze, opinie, sugestie, wnioski itd. - tygodnik@prawodrogowe.pl

7879f04d46a81e3b346a7d6097a41a091eb75da7

(Fot.: PD@N 411-2)

Witam, mając na uwadze szereg krytycznych uwag związanych z niektórymi zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz istotne zmiany jakie miały być wprowadzone przepisami nowych rozporządzeń wykonawczych dobrze, że minister proponuje wydłużenie czasu wdrażania nowych przepisów. Będzie jeszcze trochę czasu na wyciągnięcie wniosków przedstawianych ostatnio i wprowadzenie ważnych zmian.

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców będzie zawsze wspierała działania, które muszą w przyszłości zmienić wizerunek ośrodka szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy.

Pozdrawiam

Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkól Kierowców

 

07d0f75cea6babf58003f70e4c82f638c535d253

(Fot.: PD@N 411-3)

Z dużą niecierpliwością od dłuższego czasu oczekiwaliśmy na konkrety w sprawie szkolenia, egzaminowania i wydawania uprawnień osób kierujących pojazdami.

Argumentację przedstawioną przez Pana Ministra na konferencji prasowej w dniu dzisiejszym, w postaci “troski” o ograniczenie stresu zdającym oraz zrzuceniem winy na “dyżurnego chłopca do bicia” - WORD-y jest żenująca wobec zaniedbań jakie dopuścił się resort. Przede wszystkim zmarnowano czas na przygotowanie przepisów wykonawczych i brakło fachowości w tworzeniu tych przepisów. Jednoznaczne stanowisko reprezentowane przez wszystkie środowiska szkoleniowców, egzaminatorów, dyrektorów Word–ów doprowadziło do zablokowania tych bubli prawnych. Obserwując jedność w działaniu należy mieć nadzieję, że w tym samym duchu będą pracować w “darowanym” nam roku nad ustanowieniem mądrego i przemyślanego prawa. Pozostaje mieć nadzieję, że błędy zaniechania i nie kompetencji nie będą towarzyszyć przy opracowaniu nowych rozporządzeń. Natomiast naszym zadanie będzie nie tylko monitorowanie postępu tych prac oraz czujność, aby nie podrzucono nam nowego knota. To zadanie wszystkich zainteresowanych tym, aby hasło poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach nie pozostawało tylko sloganem.

Marek Górny, specjalista ds. szkolenia, autor podręczników metodyki nauczania

f64afd6f22fc9d4143c897a2c93743a81d74f591

(Fot.: PD@N 411-4)

Dobra decyzja ministra Nowaka

Dzisiaj podczas konfekcji Minister Infrastruktury Sławomir Nowak ogłosił chęć przesunięcia wejścia w życie nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, która to nowelizacja miała wejść w życie w dniu 11 lutego 2012 roku. Pan minister stwierdził, iż będzie rekomendował sejmowi, żeby ustawa weszła w życie od stycznia 2013 roku.

Z jednej strony to dobra informacja dla kursantów i szkół jazdy a z drugiej strony pytanie co z przepisami, które miały wejść w życie w styczniu 2013 roku. Czy te przepisy również wejdą w życie z rocznym opóźnieniem, czyli w styczniu 2014 roku?

Chodzi między innymi o obowiązkowe coroczne szkolenia instruktorów, których potwierdzenia odbycia należałoby przedstawić do końca stycznia 2013. Żeby  ukończyć te szkolenia należy powołać tak zwane Super OSK, które miały powstać od lutego 2012 a nie powstaną bo sejm będzie procedował przesunięcie całej ustawy na koniec roku.

Tak więc z jednej strony radość kursantów, a drugiej strony powstają kolejne pytania? Co z przepisami, które miały obowiązywać od 2013...?

Maciej Kulka, właściciel jednego z największych ośrodków szkolenia w Lublinie, instruktor nauki jazdy