Legislacja

A miało być kryterium wysokości ceny?

28 listopada 2012

23d9caf55f32c65fb69ce2054f236b1f01eff92eb455df4d3c198fd11ad3a4336b62c505ce798a03

(Fot.: PD@N 447-92-93)

Kolejny znak zapytania do mnożących się wokół nowego systemu egzaminu na prawo jazdy, a czas do daty 19 stycznia 2013 topnieje. Przypomnijmy, WORD-y w październiku ogłosiły przyjmowanie ofert na zamówienie tzw. systemu teleinformatycznego jedynym kryterium miała być cena. W ogłoszeniu czytamy – “z poszanowaniem zasad finansów publicznych”. Pozostaje więc uzasadniona wątpliwość: jeżeli obaj oferenci zaprezentowali takie same możliwości, a rozstrzygający warunek ceny kształtował się jak 2000 do 4500 tj. 2000 zł miesięcznie (brutto) oferta ITS/Sygnity i 4500 zł miesięcznie (brutto) miesięcznie oferta PWPH/HP, to czy rzeczywiście 4500 jest kwotą niższą niż 2000? Powyżej pisma skierowane do ośrodków egzaminowania w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Opolu i Częstochowy. Korespondencję otrzymali także z klauzulą “do widomości” odpowiedni marszałkowie. Firma Sygnity podkreśla, iż w trakcie procesu kwalifikacji przedstawiła takie same gwarancje techniczne i formalnoprawne zapewnienia komunikacji z systemem informatycznym starostw powiatowych jak konkurent. W związku z tym faktem wnosi o dokonanie ponownej oceny ofert. Podkreśla, iż w takiej sytuacji doszło do wyboru oferty mniej korzystniej co będzie skutkowało zwiększonymi o ponad 45% w skali roku wydatkami na realizację przedmiotowego zadania. W korespondencji konkluzja: “W świetle powyższych faktów wybór przez Państwa oferty PWPW prowadzi do bezprawnego odrzucenia najkorzystniejszej oferty. Działanie to może zostać uznane za niekorzystne dla kierowanej przez Państwa jednostki oraz może narazić Państwa na zarzut niegospodarności w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.

Do dnia dzisiejszego wyboru systemu przygotowanego i zaprezentowanego przez ITS/Sygnity - właśnie przy uwzględnieniu kryterium wielkości ceny - dokonały ośrodki egzaminacyjne z: Wrocławia, Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Szczecina, Słupska, Poznania, Kalisza, Leszna, Konina, Piły, Lublina, Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej, Olsztyna i Elbląga. Wszystkie decyzję o wyborze podały do publicznej wiadomości. Pozostałe WORD-y podejmą decyzję w najbliższych dniach.