Legislacja

A może jednak przepisy przejściowe dla kat. C i C+E?

13 marca 2013

b2b7529280c9ab022b84271d4a24fb2274c30eea

(Fot.: PD@N 458-45jm)

W sprawie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. C i C+E pytania w interpelacji nr 14091 postawił Ministrowi transportu Łukasz Borowiak. Poseł wraca do problemu kandydatów na kierowców, którzy zdali egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. C i C+E, mając 18 lat, niestety nie zaliczyli egzaminu praktycznego. Dzisiaj muszą czekać dwa lata, aby uzyskać uprawnienia. Na tle analizy zaistniałej sytuacji Borowiak pyta o podjęte przez resort działania, ale też pyta, czy nie byłoby zasadne wprowadzenie przepisów przejściowych, tak aby umożliwić osobom, które zaliczyły pozytywnie test teoretyczny, podejście do testu praktycznego?

 

Interpelacja (nr 14091)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii C i C+E

Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie otrzymałem informację o problemach przyszłych kierowców, które wystąpiły po wprowadzeniu w dniu 19 stycznia br. nowych przepisów dotyczących egzaminów na prawo jazdy. Sytuacja dotyczy osób, które ukończyły 18. rok życia i przed 19 stycznia br. odbyły kurs oraz zdały test teoretyczny na prawo jazdy kat. C i C+E. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania ciężarówkami można uzyskać dopiero po ukończeniu 21 lat. W związku z wprowadzonymi zmianami osoby te nie mogą przystąpić do egzaminu praktycznego. Należy zaznaczyć, że koszt kursu, badań lekarskich oraz samego egzaminu jest dość spory i wynosi ok. 3500,00 zł. Ponadto osoby te zainwestowały swoje pieniądze, aby w przyszłości po pozytywnym zaliczeniu egzaminu ubiegać się o pracę jako zawodowi kierowcy ciężarówek albo nabyć uprawnienia dające im atut przy staraniach o pracę.

Z otrzymanej przeze mnie informacji wynika, że wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zaproponował tym osobom ukończenie kwalifikacji wstępnej, której koszt to ok. 3000–3500zł i trwa ona ok. 2 miesięcy, w innej sytuacji kandydaci na kierowców muszą poczekać do ukończenia minimalnego wieku, czyli 21 lat. Niestety kwalifikacja wstępna dla wielu z nich jest zbyt dużym kosztem, na który obecnie nie mogą sobie pozwolić. Egzamin teoretyczny, który zdali, jest ważny tylko pół roku, więc po ukończeniu 21 lat będą musieli go zdawać jeszcze raz. Ponadto po tak długim okresie osoby te będą musiały wykupić dodatkowe lekcje teoretyczne, aby przypomnieć sobie praktykę. Ponadto otrzymałem informację, że podobny problem mają osoby z Poznania, ale zostały one dopuszczone do egzaminu na starych zasadach.

W związku z zaistniałą sytuacją, zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

1.Czy ministerstwo podjęło działania w celu rozwiązania wskazanego powyżej problemu?

2.Czy nie byłoby zasadne wprowadzenie przepisów przejściowych, tak aby umożliwić osobom, które zaliczyły pozytywnie test teoretyczny, podejście do testu praktycznego?

Z wyrazami szacunku

Poseł Łukasz Borowiak

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r.