Legislacja

A może jednak wraz z mandatem także zdjęcie?

19 listopada 2012

W sprawie wystawiania mandatów za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradary pyta resort transportu Jan Warzecha w interpelacji nr 10345. Poseł wnosi o rozpatrzenie czy nie powinno się przywrócić obowiązku przesyłania wraz z mandatem zdjęć zrobionych przez fotoradary. Odpowiedzi udzieli Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Interpelacja (nr 10345)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie wystawiania mandatów za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradary

Szanowny Panie Ministrze! W mediach pojawiły się informacje na temat wystawiania mandatów za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradary. Mandaty wystawiane przez Inspekcję Transportu Drogowego nie zawierają obecnie zdjęcia osoby kierującej pojazdem. Według przedstawicieli firm transportowych brak możliwości zidentyfikowania kierowcy może prowadzić do kuriozalnej sytuacji. Nakłada się na właściciela pojazdu obowiązek wskazania, komu powierzył on pojazd w wyznaczonym czasie, a jednocześnie nie udostępnia mu się materiału, na podstawie którego mógłby to

określić.

W związku z tą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem: Czy według ministerstwa nie powinno się przywrócić obowiązku przesyłania wraz z mandatem zdjęć zrobionych przez fotoradary?

Z poważaniem

Poseł Jan Warzecha

Warszawa, dnia 11 października 2012 r. 

Słowa kluczowe fotoradary mandaty Sejm RP