Legislacja

A może „małe super OSK”?

23 kwietnia 2013

Poseł Piotr Polak zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zapytanie (nr 3895 – tekst poniżej) w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.

 

 

Zapytanie (nr 3895)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami

Szanowny Panie Ministrze! W związku z wejściem w życie od dnia 19 stycznia br. ustawy o kierujących pojazdami pojawiło się szereg wątpliwości związanych z perspektywą funkcjonowania mniejszych OSK. Szczególnie wiele emocji wzbudza zapis dotyczący super OSK, które jako jedyne będą miały możliwość prowadzenia szkolenia teoretycznego z wykorzystaniem e-learningu (art. 31 pkt 4 w związku z art. 23 wspomnianej ustawy). Spełnienie wymogów uzyskania statusu super OSK jest bardzo kosztowne, a nie wszystkie ośrodki szkolenia kierowców mogą sobie pozwolić na ich spełnienie.

W związku z tym pragnę zapytać:

Czy zawarte w ustawie postanowienie w wymiarze super OSK nie spowoduje naruszenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zmonopolizowania usług szkolenia kierowców przez największe i najbogatsze ośrodki szkoleniowe?

Czy szkoleń kandydatów na kierowców w formie e-learningu nie mogłyby prowadzić “małe super OSK”, spełniające wszystkie wymagania ww. ustawy w zakresie danej kategorii, np. A czy B, niekoniecznie ze szkoleniem w zakresie wszystkich kategorii?

Czy przewidywana jest w najbliższej przyszłości nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami?

Z poważaniem

Poseł Piotr Polak

Poddębice, dnia 21 marca 2013 r.