Legislacja

A może taksówka w zatoce przystankowej?

7 stycznia 2016

ae4f461f4691a69227decedb6ece92d7c2104f80

(531a-24 fot. jola michasiewicz)

Poseł Paweł Skutecki skierował do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację (nr 437) w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Poseł zaproponował rozwiązanie ułatwiające pracę taksówkarzom, a także – jak to uzasadnia - zwiększenia bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i pasażerów korzystających z taksówek. Czytamy:

Szanowny Panie Ministrze, W wielu miastach, a szczególnie w tych, w których kuleje komunikacja miejska, bardzo często klienci zamawiają taksówki na przestanki autobusowe. Przy obecnie obowiązujących przepisach zatrzymywanie się innych pojazdów niż autobusy jest na przystankach zabronione, niezależnie od faktycznej częstotliwości używania przystanku przez pojazdy komunikacji zbiorowej. W wielu miejscowościach istnieją przystanki, na których tego typu pojazdy zatrzymują się raz na godzinę lub rzadziej. Sankcja za złamanie zakazu wynosi sto złotych.

Tymczasem zatoka przystankowa jest bardzo często jedynym miejscem w ciągu drogi, gdzie taksówkarz może bezpiecznie przyjąć pasażera lub go wysadzić. Dodatkowym utrudnieniem jest nagminnie spotykany na polskich drogach znak B-36 - zakaz zatrzymywania się.

Na wniosek moich wyborców, parających się tak dzisiaj trudnym, niewdzięcznym, nisko opłacanym i niejednokrotnie wprost niebezpiecznym zawodem taksówkarza, bardzo proszę o rozważenie przez Pana Ministra zmiany w rozporządzeniu z dn. 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dn. 23 grudnia 2003 r.) polegającej na: Dopisaniu zdania: "Zarządca drogi może dopuścić możliwość zatrzymywania się taksówek osobowych" oraz podpunktu: - dotyczy taxi. Po proponowanej zmianie odpowiedni fragment rozporządzenia miałby brzmienie: 5.2.15. Przystanek autobusowy Znak D-15 “przystanek autobusowy” (rys. 5.2.15.1) stosuje się w celu oznaczenia przystanku dla autobusów komunikacji publicznej. Znak D-15 oznacza ponadto miejsce zatrzymywania się innych niż autobusy pojazdów samochodowych, wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli. Zarządca drogi może dopuścić możliwość zatrzymywania się taksówek osobowych. Znak D-15 powinien mieć wymiary takie, jak ustalono dla znaków średniej wielkości, jednak poza drogami krajowymi dopuszcza się stosowanie znaków o wymiarach jak dla grupy wielkości mini. Na znaku D-15 nie dopuszcza się stosowania dodatkowych napisów lub symboli. Informacje wskazujące:

–nazwę przewoźnika, np. MPK, WPK, MZK, PKS itp., lub jego symbol,

–rodzaj przystanku, np. na żądanie, techniczny, dla wsiadających, dla wysiadających itp.,

–nazwę przystanku,

–numery lub oznaczenie linii,

–rozkład jazdy,

–dotyczy TAXI,

można umieszczać:

–na niezależnych konstrukcjach, słupkach itp.,

–na elementach konstrukcji wiaty przystankowej,

–na konstrukcji wsporczej znaku D-15.

Bardzo proszę Pana Ministra o pozytywne spojrzenie na prostą w realizacji, bezkosztową możliwość ułatwienia pracy rzeszy taksówkarzy, a także zwiększenia bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i pasażerów korzystających z taksówek.

Pozostaję z poważaniem, Paweł Skuterki