Legislacja

Aktualizacja e-PD gotowa do pobrania

23 marca 2009

Szanowni Państwo, informujemy, iż dostępna - do pobrania - jest kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych e-PrawoDrogowe. W niej znajdziecie:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 17.3.2009 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt z dn. 9.3.2009

Rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Akty prawne opublikowane (teksty rzeczywiste)

Ustawa

o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Rozporządzenie

w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym (zmiany obowiązujące od 1.3.2009)

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zmiany obowiązujące od 1.3.2009)

Ustawa

o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

Kodeks cywilny

Ustawa

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie

wzór dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

Rozporządzenie

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Akty Unii Europejskiej

Akty UE

Dyrektywa

sprostowanie do dyrektywy Rady 96/96/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program sam pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 0-502-659-431

Słowa kluczowe e-PrawoDrogowe