Legislacja

Aktualizacja ePD - dzienniki ustaw bez numeracji

28 lutego 2012

Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe zostały pozbawione numerów - zmiany w zasadach publikacji aktów prawnych widoczne są także w zbiorze elektronicznePrawoDrogowe. Nie ma numeracji dzienników ustaw, wszystkie tegoroczne pomieszczono w jednym miejscu. Tak więc wydawane są one z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Oznacza to również zmiany w sposobie zapisu identyfikatorów aktów prawnych, czyli, inaczej mówiąc, miejsca publikacji. I tak akty prawne wydane do 31 grudnia 2011 r. mają zachowany zapis: ROK / NUMER AKTU / NUMER POZYCJI np. 2011.33.233. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. stosowany jest zapis: ROK / POZYCJA np. 2012.133. Podstawą prawną takiego właśnie zapisu jest ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (2011.117.676). Wyjątkiem od tej reguły jest Monitor Polski B, w którym ustawodawca zachował kolejność numerów, pozycji i stron.

Szanowni Czytelnicy, informujemy także, iż przygotowaliśmy - do pobrania - kolejną aktualizację zbioru ePrawoDrogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 28 lutego 2012 r. Dostępne są w niej:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prawnego na 28.2.2012 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Rozporządzenie

w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Rozporządzenie

w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431

Słowa kluczowe akty prawne e-PrawoDrogowe