Legislacja

Aktualizacja ePD i nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy o kierujących

20 lipca 2013

W naszym regularnie aktualizowanym zbiorze aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE pojawiły się nowe akty dodane aktualizacją opracowaną według stanu prawnego obowiązującego na dzień 20 lipca 2013 r. W DODATKACH dwa nowe projekty nowel: ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wśród nowych aktów rzeczywistych - kolejny akt wykonawczy do ustawy o kierujących pojazdami - rozporządzenie w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, które wejdzie w życie wraz z obowiązywaniem tzw. okresu próbnego dla kierowców, czyli z dniem 4 stycznia 2016 r. Informacja o dalszych zmianach w poniższym wykazie.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 20.7.2013 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych RP, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

o czasie pracy kierowców

Rozporządzenie

w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Rozporządzenie

w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych RP, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431