Legislacja

Aktualizacja ePD - kolejne wersje projektów rozporządzeń i ITD

25 kwietnia 2012

Szanowni Czytelnicy, informujemy, iż przygotowaliśmy - do pobrania - kolejną aktualizację elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe (ePD). Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 24 kwietnia 2012 r. Pomieszczona została kolejna - trzecia wersja projektów rozporządzeń w sprawie szkolenia, egzaminowania i uprawnień do kierowania pojazdami. Przypomnijmy dostępne były już wersje z 30 listopada 2011 r., 25 stycznia 2012 r. i najnowsza wersja - z 5 kwietnia 2012 r. Poniżej komplet zmian:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prawnego na 25.4.2012 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców

Projekt

rozporządzenia

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Projekt

rozporządzenia

w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Rozporządzenie

w sprawie odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

Rozporządzenie

w sprawie opłaty ewidencyjnej

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Rozporządzenie

w sprawie odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

Rozporządzenie

w sprawie opłaty ewidencyjnej

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431