Legislacja

Aktualizacja ePD - obowiązują przepisy kodeksu drogowego

5 grudnia 2014

Kolejna aktualizacja elektronicznego Prawa Drogowego opracowana została opracowana według zmian, jakie przynosi stan prawny na dzień 5 grudnia 2014 r. Wśród zmian ujednolicenie tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym, :w życie z dniem 29 listopada 2014 r. wchodzą przepisy jakie przyniosła ustawa nowelizująca z 2014 r. poz. 1589. - ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy przesunięcia wejścia w życie przepisu dotyczącego kart parkingowych. Przypomnijmy termin obowiązywania kart przesunięto do 30 czerwca 2015 r. Pozostałe zmiany w tabeli poniżej:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 5.12.2014 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Obwieszczenie

w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Ustawa

Kodeks pracy

Ustawa

o podpisie elektronicznym

Ustawa

p podatku od towarów i usług

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Rozporządzenie

w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie

w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Zarządzenie

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431