Legislacja

Aktualizacja ePD - przepisy wchodzące w życie i te oczekujące

24 sierpnia 2014

Z datą stanu prawnego 24 sierpnia br. udostępniona została kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych - ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (ePD). Dwie podstawowe zmiany to wchodzące z datą aktualizacji w życie przepisy w ustawie o kierujących pojazdami oraz także wchodzący w życie przepis ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dostępne są także inne zmiany w poniższych aktach:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 24.8.2014 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej

Projekt

rozporządzenia

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Obwieszczenie

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych

Wyrok TK

sygn. akt K 16/12

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Obwieszczenie

w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015

Zarządzenie MIiR

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o opłacie skarbowej

Ustawa

Prawo przewozowe

Ustawa

o samorządzie powiatowym

Ustawa

o dozorze technicznym

Ustawa

o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Obwieszczenie

w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015

Zarządzenie MIiR

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431