Legislacja

Aktualizacja ePD - uchwalone zmiany w kodeksie drogowym i ustawie o kierujących i inne

16 sierpnia 2015

Okres wakacyjny wcale nie wpłynął na ilość ogłaszanych zmian w przepisach prawa. W aktualizacji zbioru ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE uwzględnione zostały ostateczne wersje tekstów nowel zarówno ustawy - Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. I tak abonenci mają w obu przypadkach do porównania wersje pierwotne - zgłoszone jako projekt jak i te uchwalone z uwzględnionymi poprawkami Senatu. Natomiast resort transportu do konsultacji przesłał o ogłosził projekt rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. W życie weszły także przepisy rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które to pozwalają ostatecznie na dokonywanie rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie. W bieżącej aktualizacji uwzględniono wszelkie zmiany dokonane w prawie o ruchu drogowym i inne dokonane do 16 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 16.8.2015 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

ustawy

Prawo o ruchu drogowym

Projekt

rozporządzenia

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Ustawa

z 5.8.2015

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (po uwzględnieniu poprawek Senatu)

Ustawa

z 5.8.2015

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (po uwzględnieniu poprawek Senatu)

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym;

Obwieszczenie

w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

Rozporządzenie

w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Ustawa

Kodeks cywilny

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

Kodeks pracy

Ustawa

Prawo przewozowe

Ustawa

o dozorze technicznym

Rozporządzenie

w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Obwieszczenie

w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431

Słowa kluczowe e-PrawoDrogowe