Legislacja

Aktualizacja ePD - zmiany w ustawach

27 kwietnia 2013

W dostępnej aktualizacji zbioru aktów prawnych ePRAWO DROGOWE według stanu prawnego na 27 kwietnia 2013 r. dostępne są zmiany w podstawowych ustawach zbioru: ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 27.4.2013 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy prawo o ruchu drogowym

Projekt

rozporządzenia

w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Projekt

rozporządzenia

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Uchwała

Senatu RP

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Rozporządzenie

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: tygodnik@prawodrogowe.pl