Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego

2 grudnia 2009

Szanowni Czytelnicy, informujemy, iż przygotowaliśmy - do pobrania - kolejną aktualizację elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 2 grudnia 2009 r.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 2.12.2009 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

Rozporządzenia

w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Ustawa

o grach hazardowych

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rozporządzenie

w sprawie kontroli ruchu drogowego

Rozporządzenie

w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 0-502-659-431