Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego

29 marca 2011

Szanowni Czytelnicy, informujemy, iż przygotowaliśmy - do pobrania - kolejną aktualizację elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 29 marca 20011 r. Bazę uzupełniliśmy o:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 29.3.2011 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Ustawa

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach

Rozporządzenie

w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie

w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Ustawa

Kodeks karny

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431

Słowa kluczowe e-PrawoDrogowe