Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego - o szkoleniu kierowców zawodowych

15 stycznia 2010

Szanowni Czytelnicy, informujemy, iż przygotowaliśmy - do pobrania - kolejną aktualizację elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 15 stycznia 2010 r. Oto zakres przedmiotowy aktualizacji:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 15.1.2010 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

Ustawy

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt

Rozporządzenia

w sprawie kierowania ruchem drogowym

Projekt

Ustawy

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Projekt

Ustawy

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Projekt

Ustawy

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

kodeks karny

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431