Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego - punkty karne nowe procedury

10 sierpnia 2009

Szanowni Czytelnicy, informujemy, iż dostępna - do pobrania - jest najnowsza aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Wśród nowelizacji dwa ważne rozporządzenia precyzujące i zmieniające – skracające dotychczasowe procedury. Pierwsze z nich dotyczy postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego i drugie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Dostępne są:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 7.8.2009 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

Ustawy

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw(dot.: dróg wewnętrznych; stan na 20.7.2009 r.)

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Ustawa

o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa

Kodeks karny

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 0-502-659-431