Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego - zobacz jak obszerna

5 lipca 2011

Szanowni Czytelnicy, informujemy, iż przygotowaliśmy - do pobrania - kolejną aktualizację elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Aktualizacja wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 5 lipca 2011 r. w niej dostępne są:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 5.7.2011 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

Ustawa

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach

Rozporządzenie

w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Rozporządzenie

w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

Rozporządzenie

w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

Prawo działalności gospodarczej

Ustawa

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Ustawa

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa

o opłacie skarbowej

Ustawa

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa

o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczanie się przez to terytorium

Ustawa

o pracownikach samorządowych

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach

Rozporządzenie

w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Rozporządzenie

w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

Rozporządzenie

w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie

w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Rozporządzenie

w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

Rozporządzenie

w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Pobierz aktualizację:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany / poinformuje Cię o zakończeniu instalacji

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431