Legislacja

Aktualizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Autor: "Rzeczpospolita" - "Pod kompetentnym nadzorem"

13 sierpnia 2005

W życie wchodzi ustawa (z wyjątkiem art. 1 pkt 4 w zakresie art. 24 ust. 8) z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawodawca m.in. wykreślił artykuł mówiący o dopuszczonych odstępstwach od przepisów ustawy; wprowadził zmiany w zakresie wymagań w stosunku do kierowców wykonujących transport. Zapisy dotyczące doradców wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. (patrz: "Kto może być doradcą ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym" (?Odpowiedzi na zadane pytania)

Źródła "Rzeczpospolita" - "Pod kompetentnym nadzorem" PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1086c (aktualizacja 26 - w przygotowaniu).