Legislacja

Aktualizacja zbioru ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE

13 grudnia 2015

Kończy się rok 2015, Rządowe Centrum Legislacji wykazuje – według stanu prawnego na dzień 13 grudnia – ilość opublikowanych w Dzienniku Ustaw – 2116, a w Monitorze Polskim – 1252. Czyli ilość stanowionego prawa wciąż rośnie. Czy to lepsze prawo? Może jednak zbyt precyzyjne. Przecież nie może udać się uregulowanie wszelkich potencjalnych sytuacji.

Oddajemy do rąk naszych abonentów kolejną aktualizację ELEKTRONICZNEGO PRAWA DROGOWEGO – a w niej zwracamy uwagę na nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. Będzie obowiązywał z dniem 10 stycznia 2016 r.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 13.12.2015 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

Ustawy

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wyrok TK

sygn. akt K 5/15

Wyrok TK

sygn. akt K 18/14

Rozporządzenie

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Rozporządzenie

w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o kierujących pojazdem

Ustawa

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks pracy

Ustawa

o Policji

Rozporządzenie

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Rozporządzenie

w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431

Słowa kluczowe e-PrawoDrogowe