Legislacja

Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego

22 maja 2012

3167b987a706502c59ba484c8ac6f371caadc652(Fot.: PD@N 429-3)

Sygnowany datą 22 maja 2012 r. projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów na audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzania szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określa sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu dla kandydatów na audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego; sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzór certyfikatu audytora brd. Wydanie rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 24n ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (2007.19.115 z późn. zm.).

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu wydanie rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 24n ustawy z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych (2007.19.115 z późn. zm). Art. 24n został dodany w związku z implementacją dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz. UE L 319 z 29.11.2008). Regulacja ma na celu zapewnienie właściwego szkolenia dla osób, które posiadają odpowiednie wykształcenie (wyższe techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego, transportu), praktykę zawodową (co najmniej 5-letnią) i chcą zostać audytorami brd. Ponadto, projektowane przepisy zapewniają podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry audytorów brd, poprzez cykliczne szkolenia okresowe (raz na trzy lata). Ustawodawca szczegółowo określił zakres programowy i sposób przeprowadzania szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów na audytorów. Projekt zawiera też szczegółowy zakres programowy szkolenia i sposób jego przeprowadzania. W projekcie został określony wzór certyfikatu audytora brd, wydany na okres trzech lat przez resort.