Legislacja

Auto unijne bez podatku?

Autor: Rzeczpospolita

1 czerwca 2005

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wydane 25 maja br. w sprawie bezprawności akcyzy na pojazdy sprowadzone z krajów Unii Europejskiej stało się przedmiotem szerokiej dyskusji.

W "Rzeczpospolitej" czytamy: "według polskich przepisów, każde używane auto z importu musi być obciążone podatkiem akcyzowym, niezależnie od tego, skąd pochodzi. Tymczasem reguły unijne zabraniają dyskryminacji towarów w ramach Wspólnoty. Oznacza to, że jeżeli auto nabyte w Polsce akcyzie nie podlega, to nie może być nią objęte także to pochodzące z Austrii, Niemiec czy Holandii. W Unii Europejskiej zasada ta jest rygorystycznie przestrzegana, o czym przekonała się np. Francja, na którą nałożono wysoką karę za dyskryminację podatkową pojazdów z zagranicy, w tym wypadku z Niemiec." Opinie:

Wyrok lubelski może być zachętą do składania kolejnych skarg na decyzje odmawiające zwrotu akcyzy od importu unijnych aut. (...) Polska musi uporać się z problemem akcyzy, a to oznacza konieczność jej likwidacji - Krzysztof Stefanowicz , szef zespołu cła i akcyzy w KPMG

Z dyrektywy tzw. horyzontalnej, regulującej opodatkowanie akcyzą w państwach UE, wynika, że państwa członkowskie są uprawnione do nakładania podatków konsumpcyjnych także na inne wyroby niż wprost w niej wskazane, a więc również na samochody. Dlatego też objęcie ich importu akcyzą nie musi być sprzeczne z zasadami unijnymi. Co do aut używanych, najważniejsze jest, aby ich obciążenie na rzecz fiskusa nie było różne zależnie od pochodzenia i przez to dyskryminujące auta przywożone z innych państw UE. - Szymon Parulski , starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young