Legislacja

Autostrady, Krajowy Fundusz Drogowy i drogi publiczne

22 maja 2013

Rozpoczęło się 41. posiedzenie Sejmu RP VII kadencji (zaplanowane na dni 22, 23 i 24 maja), w realizowanym porządku obrad przewidziano m.inn. sprawozdanieKomisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych - 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów - sprawozdawca poseł Andrzej Czerwiński. Przedmiotem obrad były dwa druki 1248 (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, który dotyczy m.in.: wprowadzenia możliwości restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego w postaci m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; zmian przepisów określających cele na jakie KFD gromadzi środki finansowe) oraz Druk 1321 (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, dotyczy m.in.: wprowadzenia możliwości restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego w postaci m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; zmian przepisów określających cele na jakie KFD gromadzi środki finansowe).