Legislacja

Autostrady zgodnie z planem

Autor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

13 września 2005

Rząd zapoznał się i zaakceptował informacje dotyczące realizacji planu budowy aut

ostrad i dróg ekspresowych w latach 2004-2006 i późniejszych. Odnośnik do pełnej informacji poniżej.

Słowa kluczowe autostrady budowa dróg