Legislacja

B. Sarna. Czy obowiązkowe szkolenie młodych kierowców w takim wydaniu ma sens?

15 września 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Sarna, instruktor i właściciel

Ośrodka Kształcenia Kierowców, Centrum Szkolenia Motocyklowego “SARBO” w Warszawie

(524-2 fot. jola michasiewicz)

 

d6d356c5906a352b43d72786394e90cfa47344a5

 

Dnia 4 stycznia 2016 roku mają wejść zmiany i ograniczenia dotyczące młodych stażem kierowców, wśród nich również ,,Obowiązek odbycia pomiędzy 4 a 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz zagrożeń w ruchu drogowym. (rozporządzenie MTBiGM z 2013 r., poz. 809)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (90 min.) = 200 zł

1) czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:

a)rodzaje czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

b)charakterystykę czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

2) problematykę wypadków drogowych, w tym:

a)przyczyny wypadków drogowych

b)skutki wypadków drogowych,

c)statystyki wypadków drogowych w Polsce;

3) psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym czynniki mające wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem, w szczególności:

a)alkohol lub środki działające podobnie do alkoholu,

b)wahania stanu emocjonalnego: emocje pozytywne i negatywne,

c)zmęczenie,

d)zagrożenia występujące w ruchu drogowym.

Co się kryje po tymi zapisami? Po prostu wytarte slogany ,,wałkowane” średnio raz w tygodniu w mediach. Wpływ alkoholu oraz innych odurzających środków zmęczenia, jaka również wpływ warunków atmosferycznych oraz stanów emocjonalnych na kierowanie pojazdem jest powszechnie znany. Podczas wykładów w ramach 30 godzinnego szkolenia teoretycznego wykładowcy teżmówią o tych sprawach.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ W RUCHU DROGOWYM (60 min.) = 100 zł

1. Program szkolenia obejmuje następujące zadania:

1) jazdę w zakręcie z prędkością:

a)50-60 km/h pojazdem bez systemu stabilizującego tor jazdy pojazdu, zwanego dalej “ESP”,

b)50-60 km/h pojazdem wyposażonym w ESP,

c)30 km/h pojazdem bez ESP;

2) hamowanie awaryjne na wprost:

a) pojazdem bez systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania, zwanego dalej “ABS”, podczas jazdy z prędkością:

- 50 km/h,

- 40 km/h,

b) pojazdem wyposażonym w ABS podczas jazdy z prędkością:

- 50 km/h,

- 40 km/h;

3) hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy z prędkością:

a)60 km/h pojazdem wyposażonym w ABS,

b)50 km/h pojazdem bez ABS,

c)40 km/h pojazdem wyposażonym w ABS.

Wiele wątpliwości pozostawia również 1. godzinny program szkolenia praktycznego, gdzie ok. 10 minut zajmie instruktarz wstępny wykonany przez instruktora, wskazany byłby wzorowy pokaz jak ćwiczenie takie należy wykonać, to kolejne 10 minut, następnie osoba szkolona zasiada za kierownicą, ustawia fotel lusterka, zapina pasy, zapoznaje się z biegami itp. co zajmie kolejne 5 minut (razem 25 min.) i rusza, za pierwszy razem samochód gaśnie bo przecież sprzęgło nie ,,wyczute”, za drugim razem z ,,kangurkiem”, ale udało się ruszyć, na pierwszym zakręcie ,,wypada,, bo stres duża prędkość-potrzebna interwencja instruktora, ale ten nie może nic pomóc bo w kolejce czeka następnych dwóch klientów. (poniżej kolejne zapisy programu)

7. Godzina zajęć szkolenia wynosi 60 minut. Jeden instruktor techniki jazdy prowadzi szkolenia jednocześnie dla maksymalnie trzech osób szkolonych. Każda z osób szkolonych wykonuje wszystkie przewidziane programem zadania.

8. Z płyty poślizgowej wykorzystywanej podczas szkolenia mogą korzystać najwyżej trzy pojazdy - jeden pojazd wykorzystywany do zadań, jeden pojazd powracający z zadania i jeden pojazd oczekujący na zadanie.

Godne zastanowienia jest również sens wyłączania systemów bezpieczeństwa ABS i ESP podczas takich ćwiczeń, po co komuś taka wiedza?

Reasumując w/g mojej oceny szkolenie będzie prowadzone wg zasady ZZZ zapłać - zalicz - zapomnij bo przy tak skonstruowanych zapisach nie ma fizycznej możliwości przeprowadzenia rzetelnego szkolenia każdy tor gokartowy i uczestnictwo w takiej jeździe przyniesie bardziej wymierny efekt niż 1 godzinne szkolenie na płycie poślizgowej.

Według obecnie dostępnych informacji na 16 województw 7 z nich nie posiada żadnego ODTJ więc gdzie osoby z tych województw mieli by odbyć takie kursy?

Należy zadać sobie pytanie czy rzeczywiście uruchomienie całej “machiny” szkolenia, ścigania, karania, ewidencjonowania, generowania rozporządzeń i dokumentacji, uruchamiania nowych systemów informatycznych w celu realizacji postanowień ustawy ma sens?

Bogdan Sarna