Legislacja

B. Sarna: Wątpliwości na początek sezonu szkolenia motocyklowego

6 kwietnia 2013

fce52d56163238d7835ff8850d94a6f48f5b606f

 

Bogdan Sarna (fot.), instruktor i właściciel Ośrodka Kształcenia Kierowców, Centrum Szkolenia Motocyklowego “SARBO” w Warszawie (Fot.: PD@N 460-53jm)

Szanowna Redakcjo na dniach rozpoczyna się sezon szkolenia motocyklowego. Jako wieloletni szkoleniowiec jestem bardzo zaniepokojony zmianami, jakie weszły w związku z Ustawą o Kierujących Pojazdami z dnia 19.01.2013.r.

Dotychczas w Polsce nie ma możliwości rozpoczęcia szkolenia na kat. A2 i AM gdyż na dzień dzisiejszy nie ma instruktorów, którzy takie szkolenie mogliby prowadzić. Na mocy ustawy nie dopisano nam tych uprawnień, gdzie kat. A jest nadrzędną kategorią i powinna zawierać AM, A1, A2, i A. Błąd do dzisiaj nie został naprawiony.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 30 ust. 3 i 4 precyzuje dokładnie jaki motocykl powinien być na wyposażeniu ośrodka, ażeby można było prowadzić działalność w zakresie kat. A2 i A. Fragment:

1) Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A2: powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 400 cm3, o mocy co najmniej 25 kW i nieprzekraczającej 35 kW,

2) Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 600 cm3 i mocy co najmniej 40 kW;”,

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami

Art. 24. Nauka jazdy jest prowadzona:

1) pojazdem:

a) odpowiadającym wymaganiom określonym dla danej kategorii prawa jazdy lub dla pozwolenia na kierowanie tramwajem,

Z tego zapisu wynika, że wszystkie jazdy na kat. A muszą być prowadzone motocyklem min. 600cc i pow. 40 KW łącznie z pierwszymi lekcjami bo w przeciwnym wypadku starosta wyda zakaz prowadzenia działalności ART. 45

Art. 45. 1. Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca: rażąco naruszył warunki wykonywania działalności fragment....

c) pojazdami niespełniającymi wymagań, o których mowa w art. 24;

Kompletnie nie rozumiem, jakim kryterium kierował się ustawodawca dokonując takich zapisów w ustawie.

Nauka to proces przechodzenia od niewiedzy do wiedzy, od rzeczy łatwych do trudniejszych, od rzeczy nieznanych do ich poznania. Jak można rozpocząć szkolenie z osobą, która nigdy nie siedziała na motocyklu od pojemności pow. 600cc przecież to 100% wypadek. To nie logiczne nie metodyczne, nie etyczne i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Autor zapisu chyba nigdy nie siedziała na motocyklu i nie wie, jak trudny i niebezpieczny jest to proces. Kursanci podczas szkolenia wielokrotnie ulegają upadkom, nie odnosząc większych obrażeń tylko dlatego, bo sprzęt dobierany jest do ich poziomu zaawansowania. Długo przed wejściem w życie ustawy wiele ośrodków szkoliło na motocyklach dużej pojemności, z tym że pod koniec procesu szkolenia. Więc autor nic nowego nie wymyślił, tylko powyższymi zapisami skomplikował i zepsuł wszystko co możliwe.

Dlaczego do szkolenia wprowadzono motocykle o limicie minimalnym 400 cc dla kat A2, skoro z uprawnień tej kat. wynika że można kierować motocyklem każdym do 35 KW, dlaczego narzucono do szkolenia na kat. A motocykl pow. 600cc i moc min 40 KW skoro z uprawnień tej kategorii wynika że możemy kierować każdym motocyklem nawet tym 125 cc i 1400cc. Ustawodawca wprowadził szkolenie na placu przy prędkości 50 km/h nie zastanawiając się nad tym, że żaden ośrodek szkolenia i egzaminowania nie posiada takiej infrastruktury. Obecnie wiele firm w tym WORDY ,,wypruwają wnętrzności i kieszenie” by sprostać zapisom ustawowym i po co? Skoro ten manewr nie ma szansy przetrwania, po kilku wypadkach, które muszą wydarzyć się na egzaminie, oby nie tragiczne,pod naciskiem mediów zostanie wycofany.

Dla zobrazowania zderzenia motocykla z przeszkodą których to przeszkód na placu jest wiele polecam film nakręcony i przygotowany przez PIMOT jak przestroga dla ustawodawcy czy wie co zrobił?

http://www.youtube.com/watch?v=bwEMFDzt2f8