Legislacja

Badania na obecność alkoholu

7 lutego 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji. Rozporządzenie obowiązuje po 14 dniach.