Legislacja

Bank poda informacje o użytkownikach pojazdów

5 września 2008

Policja dostanie dostęp do informacji o osobach, które kupiły samochody na kredyt. Obecne przepisy uniemożliwiały karanie ich, kiedy popełniły wykroczenie drogowe - informuje “Rzeczpospolita”. To efekt przyjętej wczoraj nowelizacji prawa bankowego, dotyczącej rozszerzenia dostępu organów ścigania do tajemnicy bankowej. Posłowie postanowili tę tajemnicę ograniczyć, gdy chodzi o dane o piratach drogowych. Oznacza to, że bank będzie miał obowiązek na żądanie organów ścigania udzielić informacji o osobach, które kupiły auta na kredyt. W takiej sytuacji pojazd jest własnością banku i to on figuruje w ewidencji pojazdów. Policja ma wówczas trudności z dotarciem do sprawcy wykroczenia, gdyż jego dane chroni tajemnica bankowa. Tylko w 2006 r. banki odmówiły udzielenia takich informacji w 920 wypadkach. W efekcie policja nie mogła dotrzeć do użytkownika pojazdu, który był sprawcą przestępstwa lub wykroczenia, i go ukarać, nawet gdy miała mocne dowody, np. pojazd został sfotografowany przez fotoradar. Nowela rozszerza też obowiązek banków zawiadamiania o podejrzeniu, że operacje prowadzone z ich pośrednictwem są wykorzystywane do ukrycia działań przestępczych. Bank będzie mógł wykonać ten obowiązek, informując bezpośrednio policję, bez pośrednictwa prokuratury. Wtedy także policja może żądać uzupełnienia informacji. Nowela zwalnia też prokuraturę, policję i inne organy od opłat za udzielane im przez bank informacje w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Znowelizowana ustawa trafi teraz do Senatu.