Legislacja

Będą dodatkowe punkty egzaminacyjne

5 kwietnia 2013

Komisja Infrastruktury (posiedzenie nr 127 - 21 marca br.) zaopiniowała pozytywnie poselski wniosek o zwiększenie miejsc przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy. W trakcie jej posiedzenia sekretarz stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz zaprezentował następujące stanowisko resortu transportu:oczywiście popieramy inicjatywę poselską. Dwa zdania komentarza. Tak naprawdę to narzędzie do “skrzynki narzędziowej” dla marszałków, gdyby chcieli podjąć taką decyzję. My nie ustanawiamy WORD-ów w tej chwili, tylko dajemy marszałkom prawną możliwość do tego - gdyby kiedyś naciski na nich były tak duże – żeby wygenerować tego typu WORD-y. Pan dyrektor podpowiada, że gdyby potrzeby społeczne zaistniały z takim nasileniem, że należałoby powołać taki WORD - to mamy taką możliwość. I rzeczywiście możliwość taka już jest. Ze statystyk przygotowanych przez Biuro Analiz Sejmowych wynika, że w Polsce istnieje ograniczona, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, dostępność ośrodków zdawania egzaminów na prawo jazdy. Dla przykładu w Holandii jeden ośrodek egzaminacyjny dostępny jest dla 300 tys. mieszkańców, w Wielkiej Brytanii dla 150 tys. mieszkańców, w Irlandii dla 90 tys. mieszkańców, a w Polsce jeden ośrodek egzaminacyjny obsługuje ok. 700 tys. mieszkańców. Na posiedzeniu plenarnym odbyło się III czytanie projektu. Parlamentarzyści przyjęli nowelę ustawy o kierujących pojazdami stosunkiem 437 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się.i. Egzamin na prawo jazdy kat. A i B będzie można zdawać w miastach, w których rządzą prezydenci, a nie tylko w tych na prawach powiatu. Decyzje w sprawie tworzenia nowych ośrodków będą podejmowali marszałkowie województw. Za uchwaleniem ustawy było 437 posłów, przeciw - 1, a od głosu wstrzymało się 2.

Teraz ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.