Legislacja

Będą interwencje na drogach wewnętrznych

21 marca 2009

“Gazeta Prawna” donosi: Przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym określą zasady ruchu nie tylko na drogach publicznych, lecz także na ogólnodostępnych oznakowanych drogach wewnętrznych - przewiduje projekt nowelizacji tej ustawy, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiana oznacza, że możliwe będzie karanie kierowców, którzy na przykład niewłaściwie parkują na drogach należących do wspólnot mieszkaniowych czy na parkingach przed supermarketami. Obecnie przepisy kodeksu drogowego nie obejmują dróg wewnętrznych. To powoduje, że kierowcy parkujący na miejscu dla osoby niepełnosprawnej przed supermarketami są bezkarni. Mandat w wysokości 500 zł za takie wykroczenie policja lub straż miejska może nałożyć tylko na drogach publicznych. Tymczasem funkcjonariusze tych służb mają związane ręce, gdy chcą ukarać kierowców niewłaściwie parkujących przed supermarketami, gdyż są to prywatne drogi wewnętrzne. - Projekt nowelizacji ustawy zmierza do tego, aby drogi wewnętrzne objąć jurysdykcją policji i straży miejskiej, tak aby można było na nich interweniować. Od dłuższego czasu mieliśmy dużo skarg, m.in. ze spółdzielni mieszkaniowych, które nie mogły się uporać z niewłaściwie parkującymi kierowcami - mówi Adam Jasiński, komisarz z Komendy Głównej Policji. Dodaje, że niektóre spółdzielnie na własną rękę zaczęły blokować koła w pojazdach, których właściciele pozostawili je w niewłaściwym miejscu. Za zdjęcie blokady spółdzielnia pobierała opłatę. Taka praktyka nie jest jednak zgodna z prawem.

45bab0f3a0986a12989db42411d65c5746245b1b (290-2 jm)

^ Zmiana prawa pozwoli policji i straży miejskiej interweniować w takich przypadkach oraz karać kierowców wg obowiązujących taryfikatorów.