Legislacja

Będą mogli zrezygnować z pobierania opłat drogowych

26 czerwca 2015

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która umożliwia odstąpienie od pobierania opłat na autostradach. Narzędzie to ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż zarządcy dróg płatnych będą mogli zawiesić pobór opłat od kierowców za przejazd autostradą lub jej odcinkiem w sytuacjach wyjątkowych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu lub je zmniejszających. Sposób określania wymienionych sytuacji sprecyzuje w drodze rozporządzenia Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Komunikat: INFORMACJA W SPRAWIE USTAWY

z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Przedmiotowa ustawa ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w przypadku zwiększenia jego natężenia. Zgodnie ze zmianami, zarządcy dróg płatnych - w sytuacjach wyjątkowych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa - będą mogli zrezygnować z pobierania opłat od kierowców za przejazd autostradą lub jej odcinkiem.

Ponadto nowelizacja przewiduje, że minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę i kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.