Legislacja

Będą tzw. profesjonalne tablice rejestracyjne

1 maja 2015

2d58ba21cb13b537b50a61bc4b6ad0b33428a224

(517-42 fot. jola michasiewicz)

Informowaliśmy o pytaniu skierowanego do resortu transportu w sprawie tzw. handlarskich tablic rejestracyjnych (interpelacja nr 32067). Poseł Maciej Wędrzyński zastanawiał się dlaczego w Polsce - wzorem innych państw unijnych - nie wprowadzamy takiego ułatwienia dla firm zajmujących się obrotem w branży samochodowej. W odpowiedzi - Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - poinformował, iż resort podjął już inicjatywę legislacyjną, mającą na celu uproszczenie działalności podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją, naprawą, przeglądami technicznymi lub testowaniem pojazdów, poprzez umożliwienie im czasowej rejestracji pojazdów i użytkowania ich w ruchu drogowym, bez konieczności każdorazowej wizyty we właściwym organie rejestrującym pojazdy. Ministerstwo opracowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (numer ZD112 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów), który zakłada wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów. Ta nowa forma czasowej rejestracji pojazdów umożliwi uprawnionym podmiotom, po uprzednim uzyskaniu ważnej jeden rok decyzji właściwego starosty, posługiwanie się dla ww. celów profesjonalnymi dowodami rejestracyjnymi oraz profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi. Przedmiotowy projekt założeń, zamieszczony w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji, przeszedł już procedurę konsultacji publicznych i jest przygotowywany do uzgodnień międzyresortowych.