Legislacja

Będą zmiany w ustawie o ubezpieczeniach komunikacyjnych

9 lutego 2006

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ? w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem czasu, na jaki została zawarta, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Źródło "Gazeta Prawna"