Legislacja

Będę doregulował tak długo, jak będę ministrem

17 kwietnia 2012

"Będę deregulował tak długo, jak będę ministrem" - tymi słowami pożegnał minister sprawiedliwości, Jarosław Gowin zebranych na debacie w "Gazecie Wyborczej" przedstawicieli zawodów, studentów i ekspertów rynku pracy. Wskazywał, iż gospodarka rozwija się tam, gdzie jest wolny rynek. Spotkaniu towarzyszyły protesty warszawskich taksówkarzy, którzy zdecydowanie opowiadają się przeciwko deregulacji zawodu taksówkarza. Minister po debacie w "Gazecie" powiedział, że przekonują go argumenty taksówkarzy. Co ta wypowiedź oznacza? Czy dojdzie do spotkania ministra z taksówkarzami?

W rozmowie z dziennikarzem “Gazety” Artur Oporski, dyrektor korporacji Ele Taxi w Warszawie na pytanie - Jak pan ocenia postawę ministra Gowina wobec waszego środowiska? Powiedział: Z jednej strony go rozumiem. Musi twardo stać na stanowisku, które przedstawił, czyli deregulacja - tak. Natomiast powinien pochylić się nad każdym zawodem, którego specyfika jest wyjątkowa. Tego przekazu nam właśnie zabrakło, takiego zapewnienia, że ze wszystkimi, będziemy rozmawiać. Jednak po debacie i krótkiej rozmowie z dyrektorem Jarosławem Bełdowskim z departamentu deregulacji i strategii ministerstwa sprawiedliwości - wyczułem, że jest jakaś nić porozumienia. Ale bez spotkania ministra Gowina z taksówkarzami nic z niej nie będzie.