Legislacja

Będzie niższa opłata za kartę pojazdu

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

17 marca 2006

Jak podaje PAP, powołując się na informacje ministerstwa transportu i budownictwa, od 15 kwietnia opłata za wydanie karty pojazdu rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy, ma zostać obniżona z 500 zł do 75 zł. Obniżka opłaty jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 stycznia tego roku. Trybunał orzekł wówczas, że przepis określający na 500 zł wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy jest niezgodny z konstytucją i prawem o ruchu drogowym, albowiem opłata powinna być związana wyłącznie z kosztami produkcji i dystrybucji karty. Opłata ta będzie pobierana przez starostę za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce

Słowa kluczowe karta pojazdu opłaty