Legislacja

Będzie nowelizacja kodeksu drogowego

15 marca 2006

Dodatkowe uprawnienia strażników miejskich do kontroli kierowców znalazły się w przygotowanym przez MSWiA projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. To odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), w którym wskazał on, że powinny one być zawarte w ustawie, a nie - jak dotychczas - w rozporządzeniu. Poinformowało o tym w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie do RPO. Obecnie projekt przesłano do uzgodnień międzyresortowych.

Uprawnienia obowiązujące: obecnie strażnikom miejskim przysługuje m.in. prawo wykonywania przy użyciu fotoradarów kontroli drogowej kierowców i karania mandatami. Mają też dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a także uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia proponowane do nowelizacji: prawo zlecania prywatnym firmom obsługi fotoradarów i wystawiania mandatów.

Słowa kluczowe kodeks drogowy ustawa projekt