Legislacja

Bez biletu do rejestru dłużników

29 grudnia 2010

Do rejestru dłużników trafią nazwiska osób ociągających się z zapłaceniem mandatu za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi – ostrzegają dziennikarze TVN Warszawa. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisał właśnie umowę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA. Na miesiąc przed wpisaniem do KRD dłużnik otrzyma listem poleconym wezwanie do zapłaty. Łączna wartość wierzytelności musi wynosić co najmniej 200 zł, a zwłoka w zapłacie co najmniej 60 dni. Jeśli gapowicz jest zobowiązany do uregulowania długu na podstawie wyroku sądowego, ZTM będzie mógł dokonać wpisu do rejestru już po 14 dniach od wysłania wezwania do zapłaty. W tym przypadku nie ma znaczenia wielkość zadłużenia. Natomiast, po wniesieniu zaległej opłaty pasażer będzie wykreślany z KRD w terminie 14 dni. Do rejestru wpisywane będą także osoby posługujące się podrobionym lub cudzym dokumentem.