Legislacja

Bez placu manewrowego? A może tylko bez „łuku”?

4 kwietnia 2016

Polska Agencja Prasowa poinformowała, iż Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozważa rezygnację z tej części egzaminu państwowego, która odbywa się na placu manewrowym. Jednocześnie właśnie opublikowano wyjaśnienia resortu w sprawie ewentualnego złagodzenia zasad przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wiceminister odpowiedział – resort nie prowadzi takich prac. W mediach zawrzało, czytamy zarówno o możliwości całkowitej rezygnacji z tej części egzaminu a także o rezygnacji z jazdy w tył i w przód oraz po łuku z pozostawieniem zadania tzw. górki. Zmiany w części praktycznej egzaminu na prawo jazdy mieli zaproponować przedstawiciele środowisk szkoleniowców, którzy spotykali się z urzędnikami resortu. W wielu wypowiedziach mówi się, iż właśnie zadania jazdy po łuku nie zalicza do 40% kandydatów na kierowców, nadto ten manewr nie ma odzwierciedlenia w realnej jeździe. Jest sensem szkolenie w zakresie utrzymywania się w pasie ruchu, ale ta umiejętność jest sprawdzana w tej części egzaminu, która odbywa się w ruchu drogowym. Uzasadniający celowość zmian wskazują także na znaczące obniżenie kosztów pracy ośrodków szkolenia kierowców, wobec braku ćwiczeń na placu. Na łamach “Rzeczpospolitej” Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury potwierdził, iż resort analizuje propozycje, ale natychmiast dodaje – o konkretnych zmianach decyzje jeszcze nie zapadły. Pomysł zdobywa równie wielu zwolenników, jak i oponentów, którzy mówią o: wyprowadzonym z placu zadania parkowania; zmiana taka może mieć przełożenie na pogorszenie bezpieczeństwa na drodze; zlikwidowana zostanie znacząca część kosztów zarówno osk jak i Word-ów; zbyt często następują zmiany zasad egzaminowania itd. itd. Pojawiają się pierwsze szacunki, typu: “większość instruktorów” jest przychylna propozycji. A jaka jest Pani/Pana opinia w tej sprawie?