Legislacja

Bez poprawek w noweli Prawa o ruchu drogowym dot. straży

7 sierpnia 2015

b020068cbd2aa05ce83b588dc042cb06115da225

(2015-23)

Pozbawienie straż gminnych i miejskich możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i ustawy o strażach gminnych. Senat ostatecznie poparł ustawę bez poprawek. Na etapie prac w komisjach senackich zaproponowana została poprawka, która przewidywała pozostawienie w gestii strażników miejskich i gminnych stacjonarnych fotoradarów. Sejm chciał odebrać strażom zarówno przenośnie jak i stacjonarne urządzenia. Jednak podczas posiedzenia Senatu wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek złożył senator Witold Gintowt-Dziewałtowski. Za takim rozwiązaniem opowiadał się wiceszef MIR Paweł Olszewski odpowiadający na pytania senatorów podczas posiedzenia Senatu. Za nowelizacją bez poprawek głosowało 71 senatorów, przeciw było 4, od głosu wstrzymało się 6 senatorów. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Podczas obrad 80. posiedzenia Senatu RP VIII kadencji rozpatrzono ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (druki sejmowe nr 2973, do druku nr 2973, 3222, do druku nr 3222, 3705 oraz druki senackie nr 1030, 1030 A). Przypomnijmy w dniu 28 lipca br. ustawa została skierowana do: Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisje wniosły o wprowadzenie czterech poprawek do ustawy (druk 1030A). Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu był senator Bogusław Śmigielski.