Legislacja

Bezpieczeństwo w procesie certyfikacji i personalizacji

4 maja 2006

Opublikowano projekt rozporządzenia określający warunków technicznych i wymagań dotyczących bezpieczeństwa w procesie wydawania certyfikatów elektronicznych i tworzenia zabezpieczeń elektronicznych mających zastosowanie w systemie tachografów cyfrowych. Projekt rozporządzenia określa procedury bezpieczeństwa w procesie certyfikacji i personalizacji, a w szczególności procedury dotyczące bezpieczeństwa zarządzania kluczami oraz certyfikatami. Ponadto, rozporządzenie reguluje kwestie uzyskiwania certyfikatów i kluczy z Głównego Europejskiego Centrum Certyfikacji podlegającego Komisji Europejskiej, wytwarzania kluczy przez podmiot wydający karty, wystawiania zaświadczeń certyfikacyjnych i ich udostępniania podmiotom występującym w systemie tachografów cyfrowych.

Teksty ujednolicony dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1160 (Aktualizacja 28 w przygotowaniu).

Słowa kluczowe tachografy transport drogowy